فروشگاه شایان

   میدان امام خمینی

   اول لاله زار جنوبی پلاک ۳۰

   تلفن: ۳۳۹۴۶۳۵۳