ریموت کنترل روشنایی هالی استار ۴ کاناله (1)

ریموت کنترل روشنایی هالی استار ۴ کاناله