ریموت کنترل روشنایی هالی استار ۴ کاناله (4)

ریموت کنترل روشنایی هالی استار ۴ کاناله