ریموت کنترل روشنایی هالی استار ۴ کاناله (5)

ریموت کنترل روشنایی هالی استار ۴ کاناله