ریموت کنترل روشنایی هالی استار ۴ کاناله (6)

ریموت کنترل روشنایی هالی استار ۴ کاناله