ریموت کنترل روشنایی هالی استار ۴ کاناله (7)

ریموت کنترل روشنایی هالی استار ۴ کاناله