ریموت کنترل روشنایی هالی استار ۴ کاناله (8)

ریموت کنترل روشنایی هالی استار ۴ کاناله