ریموت کنترل روشنایی هالی استار ۴ کاناله (9)

ریموت کنترل روشنایی هالی استار ۴ کاناله