ریموت کنترل روشنایی هالی استار ۴ کاناله (10)

ریموت کنترل روشنایی هالی استار ۴ کاناله